اعضاء هیئت علمی تمام وقت، نيمه وقت پژوهشکده عمران

محمد حسین ارمی

مقطع: دکتری
مرتبه علمی:  استادیار
رشته - گرایش: عمران – طراحی ارزه ای خطوط لوله
دانشگاه محل تحصیل: کانازاوا - ژاپن

  محمود وفائيان

مقطع: دکتری
مرتبه علمی : استاد
رشته-گرایش:مهندسي عمران- مكانيك خاك
دانشگاه محل تحصیل:استرايلسد- انگلستان
 پست الکترونیک:
m.vafaeian@bpshakhespajouh.ac.ir

امير محمودزاده

مقطع:دکتری
مرتبه علمی:استاديار
رشته _گرایش :مهندسي عمران –زلزله
دانشگاه محل تحصیل :دهلی - هندوستان

 

  دکتر نعمت حسنی

مقطع: دکتری
رشته: عمران_زلزله
دانشگاه محل تحصیل : کُبه - ژاپن
مرتبه : دانشیار

محسن اعتمادي

 
مقطع:دکتری
مرتبه علمی:استاديار
رشته _گرایش :مهندسي عمران –زلزله
دانشگاه محل تحصیل : لندن-انگلستان
پست الکترونیک:
m.etemadi@bpshakhespajouh.ac.ir

                  

سيدمحمود حسيني

مقطع :دکتری
مرتبه علمی: دانشيار
رشته-گرایش: مهندسي عمران- سازه
دانشگاه محل تحصیل:دانشگاه علوم تحقيقات تهران
پست الکترونیک:
m.hosseini@bpshakhespajouh.ac.ir

منوچهر امامقلی بابادی


مقطع : دکتری
تحصیلات :
تکنولوژی عالی بتن  - دانشگاه هرت فور شایر لندن
عمران-مدیریت  ساخت - دانشگاه یورگ -ایالت آلاباما-امریکا

   

ناصر پورمعلم


مقطع:دکتری
مرتبه علمی:استاديار
رشته _گرایش :مهندسي عمران-حمل و نقل و ترافيك
دانشگاه محل تحصیل : هوکایدو- ژاپن
پست الکترونیک:
n.poormoalem@bpshakhespajouh.ac.ir

 

 

 

عبدالرضا سرو قد مقدم


مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: مهندسی زلزله
محل تحصیل: دانشگاه مک مستر کانادا

 

نورالدین گندمی

مقطع: دکتری
مرتبه علمی:  استادیار
رشته-گرایش: عمران- زلزله
محل تحصیل: مالزی