اهداف پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی شاخص پژوه در سال 2015 میلادی

اهداف پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی شاخص پژوه در سال 2015 میلادی

• ساماندهی ساختارهای پژوهشی در حوزه های تخصصی و ماموریت گرا
• بسترسازی مناسب جهت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
• ارتقاء سطح کيفيت فرایند انجام تحقيقات و مديريت بهينه دانش و يافته های پژوهشی پژوهشگاه
• انجام طرح های پژوهشی کلان و ميان رشته ای در راستای رفع نيازهای کشور
• تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
• مطالعه‌، تهيه‌ و اجراي‌ طرح‌هاي‌ پژوهشي‌، بنيادي‌، كاربردي‌ و توسعه‌اي ‌در حوزه های‌ مختلف‌ مدیریت، جغرافیا، سلامت و عمران
•  مشاركت در توليد جهاني علم نافع و حركت در‎ مرزهاي دانش
• كمك‌ به‌ تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ محقق‌ با ايجاد دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و همچنین تعامل و همكاري با ساير دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشکده ها، فارغ التحصیلان و مراكز تحقيقاتي داخل و خارج كشور در راستای ايجاد دوره‏هاي مشترك
• برپايي‌ دوره‌هاي‌ آموزش‌ كوتاه‌ مدت‌ به‌ منظور ارتقاء سطح‌ دانش‌ و مهارت‌ كاركنان‌
•  ايجاد واحد اطلاعات‌ علمي‌ و فني‌ و انتشار نتايج‌ حاصله از پروژه‌هاي‌ تحقيقاتي‌
• ايجاد ارتباط بيشتر بين تحقيقات بنيادي و كاربردي و اهداف ملي
•  تهيه‌ بانك‌ اطلاعات‌ علمي‌ و فني‌‌ به‌ منظور تسهيل‌ در انتقال‌ اطلاعات‌
• ارتباط با ديگر موسسات‌ علمي‌ و پژوهشي‌ داخل‌ و خارج‌ كشور از طريق‌ برگزاری سمينارها، مبادله محقق‌ و اجراي‌ طرح‌هاي‌ پژوهشي‌ مشترك‌ با رعايت‌ ضوابط مربوطه‌
• مشاركت‌ در طراحي‌ و اجراي‌ طرح هاي‌ ملي‌
• ارتقاء سطح‌ دانش‌ عمومي‌ از طريق‌ انتشار كتب‌ و نشريات‌ علمي‌
• ايجاد مركز رشد وابسته به پژوهشگاه جهت استفاده نخبگان و فناوران و كارآفرينان بخش خصوصي
• ایجاد پژوهشگاهی نوآور، پژوهش محور، كارآفرين و پيشرو در رشد و توسعه تحقيق و پژوهش در بخش خصوصي كشور
• برتر در ارائه خدمات نوين آموزشي و پژوهشي به نخبگان پيشتاز در توليد علم، نظريه و انديشه در سطح ملي و منطقه اي
• مجهز به گروه هاي پژوهشي و فناوري پيشرفته براساس استانداردهاي بين المللي
• پاسخگو به انتظارات جديد محققان تاثيرگذار در مجامع معتبر بين المللي
• مزرشکنی علمی و حرکت در مرزهای دانش جهانی
• انجام پروژه های تحقیقاتی با هدف بررسی مدیریت دانش در پژوهشگاه و ارزیابی وضعیت موجود جهت استقرار آن
• بررسی، شناسایی و خرید اشتراك بانك های اطلاعاتی تخصصی داخلی و خارجی
• نهادينه نمودن كیفيت آموزش و پژوهش بخش خصوصي در جهت تحقق پژوهشگاهی رقابت پذير و كارآفرين در عرصه ملي و بين المللي
• ارزيابي و پايش مستمر از روندهاي موجود در اجراي برنامه، درون دادها، فرايندها و برون دادها

30 آبان 1393