برگزیدگان مسابقه دانش آموزی "آینده از دیدگاه شما چگونه است"

همزمان با برگزاری بزرگداشت روز جهانی آینده درمورخ یکشنبه 93/12/10 در پژوهشگاه شاخص پژوه، به مناسب این روز، مسابقه ای در میان دانش آموزان با محوریت "آینده از دیدگاه شما چگونه است"، برگزار گردید که پس از داوری آثار ارسالی، به بهترین آثار مصور شده در قالب نقاشی جوایزی به اين عزيزان اهدا گردید.

   

10 اسفند 1393