پیام ویژه جناب آقای سلطانی فر، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به بزرگداشت علمی روز جهانی آینده، پژوهشگاه شاخص پژوه، 10 اسفند 1393