معرفی مرکز

پژوهشگاه شاخص پژوه در راستای گسترش فرهنگ آینده پژوهی در سطح گسترده در کشور و با توجه به سابقه چندین ساله پژوهشگاه شاخص پژوه در عرصه ارائه خدمات آموزشی در حوزه آینده پژوهی از قبیل اخذ مجوز رسمی از وزارت علوم جهت اخذ دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی، اقدام به راه اندازی مرکز جهانی آینده پژوهی در کیش در زمستان 1394 نموده است.

اطلاعات بیشتر در مورد این مرکز، در روزهای آینده منتشر خواهد شد.